O nama

Centar za društvena istraživanja (CDI) je nevladina i neprofitna organizacija koju su osnovali studenti Fakulteta političkih nauka 2011. godine.

Prethodnih godina CDI je realizovao brojne projekte istraživanja i monitoringa, kao i različite vrste edukativnih programa za srednjoškolce i studente, kojima je postignuta veća participacija mladih u javnoj sferi. Kroz projekte promovisani su: parlamentarna demokratija, ljudska prava, odgovornost i pluralizam.

CDI je organizovao veliki broj konferencija, seminara i tribina. Poseban naglasak je bio na studijskim boravcima koji su se bavili procesom evropskih integracija Srbije. CDI je organizovao studijske boravke za studente u Briselu, Londonu, Parizu i Berlinu.

Centar je u periodu od 2011. do 2013. godine razvio istraživački centar u kome su radili mladi metodolozi sprovodeći različite vrsta istraživanja.

Jedan od najobimnijih projekata do sada bio je koorganizovanje Konferencije studenata Evrope na kojoj su učestvovali studenti iz preko 20 zemalja i na kraju usvojili zajedničku deklaraciju o izazovima i preprekama Bolonjske deklaracije.

Centar je u periodu od 2014. do 2016. godine imao i odsek za razvoj karijere, odnosno volontersko savetovalište za studije u inostranstvu gde su starije kolege pružale pomoć mlađim kolegama u procesu apliciranja za studije van Srbije.

Tokom 2016. i 2017. godine CDI je izdavao časopis „Beogradske novine-časopis za urbanu kulturu“.

Centar je do sada objavio 4 knjige:

Prvu od ruskog autora Gavrila Popova, bivšeg gradonačelnika Moskve o Drugom svetskom ratu: „Jedan rat ili tri“.

Knjiga „Meka moć država“ je objavljena u saizdavaštvu sa Udruženjem za studije SAD.

Publikacija „Perspektive Evropske unije“ sa istraživanjem o mogućnostima proširenja EU.

Publikacija „Kulturna politika i aktivno civilno društvo“.

Osnovni cilj organizacije je da pospeši demokratske procese, slobodu medija, kulturu dijaloga i otvorenost institucija. Zahvaljujući različitim vrstama programa Centar za društvena istraživanja je zainteresovao mlade ljude za nauku, istraživanja i analize. Istovremeno, CDI je ostvario saradnja sa mnogim organizacijama civilnog društva iz zemlje i regiona, ali i sa državnim institucijama i obrazovnim ustanovama.