Istorijat


Centar za društvena istraživanja(CDI) je osnovan u Beogradu 2011. godine od strane 10 mladih ljudi koji su se bavili naukom i koji su želeli da svoja teorijska znanja pretvore u praksu.

Prvobitno, CDI se sastojao od tri departmana, odseka za pravo, ekonomiju i političke nauke.

Centar je do sada objavio 4 knjige. Prvu od ruskog autora, Gavrila Popova, bivšeg gradonačelnika Moskve o II svetskom ratu: „Jedan rat ili tri“. Knjiga „Meka moć država“ je objavljena u saizdavaštvu sa Udruženjem za studije SAD. Zatim publikacija „Perspektive Evropske unije“ sa istraživanjem o mogućnostima proširenja EU. Poslednja publikacija je „Kulturna politika i aktivno civilno društvo“.

Centar je organizovao veliki broj konferencija, seminara i tribina. Poseban naglasak je bio na studijskim boravcima koji su se bavili procesom evropskih integracija Srbije. CDI je organizovao studijske boravke za studente u Briselu, Londonu, Parizu i Berlinu.

Centar je u periodu od 2011. do 2013. godine razvio istraživački centar u kome su radili mladi metodolozi sprovodeći različite vrsta istraživanja.

Jedan od najobimnijih projekata do sada bio je koorganizovanje Konferencije studenata Evrope na kojoj su učestvovali studenti iz preko 20 zemalja i na kraju usvojili zajedničku deklaraciju o izazovima i preprekama Bolonjske deklaracije.

Centar je u periodu od 2014. do 2016. godine imao i odsek za razvoj karijere odnosno volontersko savetovalište za studije u inostranstvu gde su starije kolege pružale pomoć mlađim kolegama u procesu apliciranja za studije van Srbije.

Tokom 2016. i 2017. godine CDI je izdavao časopis „Beogradske novine-časopis za urbanu kulturu“.