AKTIVIRAJ SE I TI

Srednjoškolci na radionici Aktiviraj se i ti

Članovi Centra za društvena istraživanja (CDI) su tokom januara i februara 2020. godine održali deset treninga članovima učeničkih i studentskih parlamenata, i različitim omladinskim i studentskim organizacijama na području Beograda. Treninzi su obuhvatali osposobljavanje učesnika da ovladaju i unaprede zagovaračke sposobnosti koji će im biti značajni u daljem aktivizmu i participaciji. Treneri su tokom držanja obuka podjednaku pažnju usmerili i na teorijski i na praktični deo. Polaznicima su predstavljene najvažnije metode i sredstva javnog zagovaranja koji mogu da se iskoriste u promociji ideja, zamisli i ciljeva u okviru demokratskih i društveno-političkih procesa. Projekat je uspešno realizovan uz pomoć Sekretarijata za sport i omladinu.