DEMOHRIŠĆANI

Demohrišćanska stranka osnovana je 1964. godine, prvenstveno kao pokret, ali je
ubrzo preregistrovana u političku organizaciju. Prvobitni naziv ove partije bio je Hrišćansko – demokratsko jedinstvo sve do 1996. godine kada je preimenovana u Hrišćanske demokrate, naziv koji nosi do današnjeg dana. Događaj koji je bitno uticao na osnivanje ove političke organizacije su protesti održani 1963. godine protiv odluke Vlade Švedske da se veronauka izbaci iz nastavnih programa osnovnih škola.

U svojoj dosadašnjoj istoriji stranka je promenila četiri lidera. Prvi predsednik bio je Birger Ekstedt, a nakon njegove smrti na tom mestu ga je nasledio Alf Svenson. Upravo za vreme njegovog mandata ova politička snaga postaje prvi put parlamentarna na nacionalnom nivou. Istina, svoj prvi izborni proboj u Riksdag beleže u koaliciji 1985. godine, dok su samostalno prvi put prešli izborni prag 1991. godine nakon čega njihov lider Svenson postaje ministar u Vladi. Osim njega, ministarsko mesto su zadužili još i Inger Davidson i Mats Odel. Svoj najbolji rezultat beleže na opštim izborima 1998. godine osvojivši 11 procentnih poena. Svenson se na mestu predsednika demohrišćana zadržao do 2004. godine kada podnosi ostavku, a na njegovo mesto dolazi Goran Haglund, predsednik poslaničkog kluba u periodu od 1991 – 2002.

Christian Democrats (Sweden) - Wikipedia

Već nakon prvih narednih opštih izbora u Švedskoj, pod liderstvom Haglunda KD je ponovo formirala većinu. Kao i prvog puta, i sada su u Vladi imali tri ministarska mesta. Pored lidera stranke, ministri u Vladi postali su Mats Odel po drugi put i Maria Larson. Međutim, bez obzira što je stranka dva puta uzastopno bila deo vladajuće većine, istina drugi put kao osma rangirana stranka po izbornom rezultatu, izborni pad počinje 2009. godine na izborima za Evropski parlament, a nastavlja se i na narednim opštim izborima u zemlji. Naredne godine predstavljaju period koji obeležavaju sukobi unutar organizacije.

U aprilu 2015. godine na mesto predsednice stranke dolazi i sadašnja liderka, mlada Eba Buš. Danas se ova politička organizacija na političkom spektru može smestiti na mesto umerene desnice. Najvažnije teme kojim se demohrišćani bave u ovoj, kao i prethodnoj izbornoj kampanji tiču se zdravstvene zaštite, zaštiti porodičnih vrednosti, a naročito svoj glas podižu protiv imigracije. U kontekstu imigracije, posebno se ističe islamofobija.

Kada su u pitanju socio – demografska obeležja, ova politička organizacija u najvećom meri može računati na glasove starije populacije i pripadnika više srednje klase. U međunarodnim okvirima, članica su Evropske narodne partije (EPP) i Centrističke demokratske internacionale (CDI).

Autor: Miloš Marković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *