LE PEN I ZEMUR DETALJNO PREDSTAVILI SVOJE PROGRAME

Dva suprotstavljena kandidata su predstavila svoje upotpunjene programe u sredu, 23. marta. Erik Zemur koji je smatrao da ne treba isticati mere, već dati viziju za Francusku, suočio se sa realnošću kampanje. Ukupno ’’400 konkretnih mera, 400 predloga za podizanje zemlje, 400 rešenja za probleme Francuza’’. Hvaleći sadržinu projekta i stukturu koju čine 3 stuba – ponovno osvajanje identiteta, prosperiteta i bratstva za Zemura koji je kako kaže svoju viziju davao proteklih 6 meseci, predstavljaju jasan program koji je neophodno razlikovati od rivala RN. Marin le Pen koja namerava da smanji doprinos Francuske budžetu EU za 5 milijardi eura, juče je novinarima dala prikaz troškova
svog programa. Le Penova prepoznatljivom strogom retorikom želi pokazati da je svaka njena mera finansirana. Glavna poluga su imigracije, za koje procenjuje dobit od 16 milijardi eura godišnje. Druga poluga je borba protiv prevara- PDV, socijalnih i poreskih izdataka, dok ostali vidovi uštede izgledaju rizičnije. Uprkos nenalaženju firme koja će izvršiti reviziju njenih troškova, kako je jednom prilikom obećala, uverena je da će izvore uštede naći kada dođe na vlast. Troškove svog programa, kako prenosi poznati francuski list Le Parisien, procenila je na 63, 8 milijardi eura godišnje dok je kandidat Zemur pored uštede od 65 milijardi godišnje, procenjuje i troškove svog programa na 60 milijardi godišnje, namenivši polovinu za smanjenje poreza kompanijama, a drugu polovinu za jačanje prioritetnih politika: zdravlja, pravde, odbrane i bezbednosti.

Autor: Tina Milovanović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *