LE PEN PRIZNALA DA DELI ISTU VIZIJU EU SA ORBANOM

Marin Le Pen je veliku podršku tokom kampanje dobijala od Viktora Orbana, premijera Mađarske. On je javno obznanio svoju podršku u predsedničkoj trci Le Penovoj u februaru ove godine. Trinaestog aprila, tri dana nakon prvog kruga predsedničkih izbora, Le Penova je istakla da ona i Orban dele istu viziju Evropske unije koja podrazumeva davanje većih ovlašćenja državama, a manje moći samoj Uniji. Ne samo da su bliski na osnovu ideološke orijentacije, već i po praktičnim merama i javnim politikama. Zapravo, bolje reći da je Le Pen mnoge stvari preuzela od mađarskog predsednika Vlade. Neke od stavki u njenom ovogodišnjem programu odgovaraju skoro pa u potpunosti odlukama mađarske vlade poput odluke o obradi zahteva za azil u inostranstvu ili odluka o podizanju stambenog kredita u iznosu do 100 000 evra za porodice nakon rođenja trećeg deteta.

Autor: Nevena Stalević

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *