MELANŠON ODRŽAO MITING U LIONU

Kandidat Neukrotive Francuske (La France Insoumise, LFI) započeo je svoj govor osvrćući
se na rat u Ukrajini. “Stop ratu, stop invaziji Ukrajine, dole sa vojskom koja je napada” izjavio je pre nego što je izrazio svoju solidarnost sa ukrajinskim narodom i Rusima koji odbijaju rat i hrabro mu se protive. “Vladimir Putin je započeo novi svetski poredak zasnovan na sili” i on je “jedini odgovoran” jer je “odlučio da donese ovu odluku” rekao je Melenšon. “Oni koji su
započeli ovaj rat od nas mogu dobiti samo prezir i neumoljivu mobilizaciju radi njihovog poraza” rekao je, dodavšoi da “analiziranje i razumevanje ne znači relativizovanje”. “Ukoliko
me budete izabrali kao predsednika Republike to ću da otelovljujem: nesvrstanu Francusku koja ne prihvata oružano nasilje”.

Melenšon je nastavio priču o Ukrajini smatrajući da su “sve strategije koje smo zamislili
u ovakvom slučaju, gde smo mi, francuski narod, rekli da Evropa nikada više ne može biti
pozornica za ratove i operacije izvrnute su naglavačke”. “Način na koji sagledavamo
međunarodne odnose mora biti ponovo promišljen, ne prihvatajući ni vojnu, ni diplomatsku
eskalaciju, ne prihvatajući jedan svetski poredak u kojem je na jednoj strani NATO, a na drugoj, jedan rusko-kineski blok, unutar kojeg bismo bili uvučeni u apsurdan rat, u takmičenje, hladni rat bez ikakvog smisla”. Odgovarajući na svoje kritičare Melenšon kaže: “Imam dosije: upozoravao sam deset godina na sav glas da će biti problema u Ukrajini. Zapitajte se gde su bili ovi ljudi koji danas drže govore i pričaju krupne priče kada smo ih upozoravali, šta su govorili? Šta su radili? Ništa! Osim što me karikiraju. Jer se nisam uskladio sa željama SAD-a, stoga sam, u njihovom uskom ograničenom rezonovanju, bio za drugi tabor. Ne! Ja sam nesvrstan, ti si nesvrstan. Mi smo nesvrstani. Odlučujemo od slučaja do slučaja šta nam se čini pravednim, a šta nepravednim”.

Žan-Lik Melenšon se takođe obavezao da će, ako bude izabran, “da se konsultuje – što
nikada nije učinjeno – najmanje jednom godišnje sa Narodnom skupštinom u slučaju sukoba” i da će “održavati korpus profesionalnih diplomata koji su danas ponos naše zemlje i najefikasnija mreža na svetu”. Dalje navodi da se “zahtevanje prekida vatre i povlačenje ruskih trupa ne može odvojiti od fundamentalnog problema koji se ovom prilikom postavlja, a to je granična bezbednost”. Ovo pitanje ga dalje vodi ka tome da predloži otvaranje “nacionalne diskusije o nuklearnom razoružavanju sveta. Bili bismo spremni da takođe, u opštem dogovoru, sprovedem razoružavanje”, rekao je Melenšon, pre nego što je precizirao: “Naravno ne prvi. Naravno ne pre svih. Ali bili bismo spremni da imamo ovu raspravu i da organizujemo razoružavanje sa ostalima”.

Zalaže se za povećavanje broja instalacija koje koriste obnovljive izvore energije, pre
svega energije vetra: na Atlantskoj obali “ montiraćemo koliko god je potrebno, koliko god brzo potrebno, kako bi se u potpunosti suočili sa opasnošću koju predstavlja komercijalna upotreba nuklearne energije” dodao je, ističući privrženost “izbacivanju nuklearne energije i stopostotnom prelasku na obnovljive izvore”.

Osvrnuo se i na izjavu Makrona u pogledu reforme školstva, konkretno po pitanju mogućnosti davanja veće autonomije direktorima škola, pre svega u oblasti zapošljavanja i organizovanja rasporeda u školama. “Nema ni govora. Javno školstvo ostaje školstvo svih i država ostaje ta koja daje diplomi nacionalnu vrednost”. Nastavlja, dodajući da se zalaže za “prekid trule politike kompromisa, aranžmana, gde obećamo jednu stvar, radimo drugu”.

Autor: Miloš Bokun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *