PARTIJA CENTRA

Partija centra je politička partija liberalne orijentacije osnovana 1913. godine, osam godina pre nego što će se 1921. godine održati prvi demokratski izbori u Švedskoj sa opštim
pravom glasa. Više od jednog veka ta partija predstavlja značajnog političkog činioca te
skandinavske monarhije. Na prethodnim izborima 2018.godine osvojili su 31 poslaničko
mesto od ukupno 349 parlamentarnih predstavnika u Riksdagu, a zastupljeni su i u svim
odborima.

POLITICO Poll of Polls — Swedish polls, trends and election news for Sweden  – POLITICO

Neke od ključnih programskih načela Partije centra su ekonomski liberalizam, ekologija,
ravnopravnost polova i decentralizacija. Partija sebe opisuje kao „partiju zelenog, socijalnog
i decentralizovanog liberalizma“.

Kroz istoriju švedskog političkog sistema, ta partija je tri puta davala premijera Švedske, a
poslednji na toj poziciji iz redova Partije centra bio je Torbjorn Feldin od 1979. do 1982. godine. Stranka se zalaže za niže poreze, znatno smanjene doprinose poslodavaca, slobodnije tržište, kao i to da nosilac ekonomskog razvoja treba da budu mala i srednja
preduzeća. Pitanje imigracije je prethodnih godina aktuelizovano, a Partija centra zastupa liberalniju poziciju, koja će dozvoliti ulazak imigrantima sa restriktivnim mera. Potrebno je naći ravnotežu između državne odgovornosti za prihvatanje izbeglica i njihovom odgovornošću za integraciju u švedsko društvo.

Evropska unija za „centriste“ je veoma važna za obezbeđivanje mira, slobode i trgovine
između evropskih država. Kao ključne vrednosti udružene Evrope vide slobodu trgovine kretanja, ali su protivnici da Švedska pristupi evrozoni. Partija centra je član ALDE i njene
grupe za evropski parlament Obnovi Evropu.

Struktura birača ove partije je tradicionalno na ruralnim sredinama i uključuje prvenstveno
poljoprivredne proizvođače. Kada je reč o šansama Partije centra na sledećim izborima
ankete pokazuju veliku neizvesnost. Prognoze su da će vladajuća koalicija koju „centristi“
čine sa Socijaldemokratama, Zelenom partijom i Partijom levice osvojiti 49,6%, dok će desni blok koji čine umerenjaci, demohrišćani i krajnje desne Švedske demokrate osvojiti 49,3%. Izraženo u mandatima, trenutno vladajuće partije su za svega jedan mandat ispred
opozicije.

Predsednica Partije centra je Eni Luf, mlada sa punih 39 godina, a na čelu stranke nalazi se
od 2011.godine, kada je postala najmlađi lider u istoriji stranke. Iste te 2011.postala je i
ministarka za poslovanje i preduzetništvo. Posle neubedljivih izbora 2018. godine,
predsednik švedskog parlamenta Andreas Norlen je zatražio od Lofove da ispita mogućnost formiranja nove vlade. Lufova je kasnije pokušala da dobije podršku za široku vladu koja je isključila Švedske demokrate i Levu stranku i zadržala netaknutu Alijansu desnog centra, četvoropartijski blok čiji je Partija centra deo. Nedelju dana kasnije odustala je od svoje ponude za formiranje nove vlade. U januaru 2019. na kraju je navela svoju stranku da napusti svoje tradicionalne saveznike desnog centra i podržala lidera socijaldemokrata Stefana Levena kao premijera, koga je kasnije na mestu predsednika vlade nasledila Magdalena Anderson.

Autor: Damjan Macura

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *