PEKRES, IDALGO, ŽADO I RUSEL PREDSTAVILI PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Četiri kandidata: Valeri Pekres, Janik Žado, An Idalgo i Fabijen Rusel su imali priliku da u toku današnjeg dana predstave svoje programe zdravstvene i socijalne zaštite, u organizaciji udruženja Francuske uzajamnosti.

Janik Žado smatra da zdravstvo ne treba da predstavlja profitabilan sektor, navodi kako se budžet za zdravstvo godinama smanjivao, a kako su cene zdravstvenih usluga rasle. On obrazlaže kako njegova politika ide u suprotnom smeru i da će on zaposliti 100.000 medicinskih sestara, pri čemu će plata i uslovi rada biti znatno bolji nego sadašnji. Kao ekolog, zalaže se za smanjenje zagađenja, zato što ono dobrim delom utiče na zdravlje ljudi. On navodi kako je sramota da se za prevenciju bolesti izdvaja samo 1.8% zdravstvenog budžeta i najavljuje da njegova politika teži cilju da pazimo da se ne razbolimo, dakle Žado akcenat stavlja na prevenciju.

An Idalgo se slaže sa Žadoom kada je reč o povećanju broja zdravstvenih radnika i negovatelja, takođe predočava da javne zdravstvene ustanove ne treba da cenovno liče na privatni sektor; kada bi narod imao dovoljno sredstava, sigurno ne bi išao u ustanove javne zdravstvene zaštite, tako da im trenutnom zdravstvenom politikom samo otežavamo već dovoljno težak položaj. Kada je reč o rešenju za zdravstvene pustinje, ona predlaže obavljanje dobro plaćene stručne prakse za mlade zdravstvene radnike.

Fabijan Rusel se stidi toga što je javna zdravstvena zaštita u Francuskoj izjednačena za privatnom, strašno je postojanje zdravstvene nejednakosti i širenje medicinskih pustinja. Smatra da osiguranju treba doprineti i kapitalom i svežom radnom snagom, tako da obećava obnovu velikog socijalnog osiguranja 21. veka.

Valeri Pekres je izrazila veliko žaljenje zbog trenutnog stanja zdravstva, ali se nada da se ono može popraviti. U tu svrhu, ona predlaže zapošljavanje dodatnih 25.000 negovatelja, obuku dvostruko više lekara nego što ih trenutno ima, uz slanje doktora opšte prakse na staž u ruralna područja. Jedno od predloženih rešenja je i upravljanje zdravstvenim politikama po regionima, od strane Regionalnih zdravstvenih agencija. Međutim, kada je reč o plaćanju usluge, ona govori da isplata treba da bude srazmerna kvalitetu pružene usluge, što deluje dosta neodređeno.

Može se primetiti kao su ovi kandidati ozbiljno shvatili probleme sa kojima se suočava zdravstveni sektor, a predložena rešenja će oceniti građani na predstojećim izborima.

Autor: Ivana Vlašković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *