POLITIČKI SISTEM ZA SREDNJOŠKOLCE

Radionica Politički sistem za srednjoškolce

Centar za društvena istraživanja (CDI) je u saradnji sa Gradskom opštinom Zvezdara, u septembru i oktobru 2019. godine realizovao edukativne radionice o političkom sistemu za maturante srednjih škola i gimnazija na teritoriji GO Zvezdara. Tokom jednog školskog časa, srednjoškolci su imali priliku da se upoznaju sa najvažnijim elementima političkog sistema kao što su uloga i način funkcionisanja zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, značaj nezavisnih i regulatornih tela za razvoj demokratije, proces kreiranja i donošenje zakona i budžeta, itd…

Učenici su imali priliku da dobiju odgovore na pitanja koja su ih zanimala, ali i da vode određenu vrstu debate sa edukatorima, kroz koje su na argumentovan način istakli svoja stanovišta o aktuelnim društveno-političkim događajima. Po završetku radionica, evaluacijama je utvrđen viši nivo obaveštenosti i informisanosti učenika o političkom sistemu Srbije, što za posledicu ima veću želju mladih ka aktivizmu i kritičkom promišljanju, koja doprinosi podizanju nivoa demokratije unutar društva.