Projekti

POLITIČKI SISTEM ZA SREDNJOŠKOLCE

Centar za društvena istraživanja (CDI) je u saradnji sa Gradskom opštinom Zvezdara u septembru i oktobru 2019. godine realizovao je edukativne radionice o političkom sistemu za maturante srednjih škola i gimnazija. Tokom jednog školskog časa srednjoškolci su imali priliku da se upoznaju sa najvažnijim elementima političkog sistema, da dobiju odgovore na pitanja koja su ih zanimala, ali i da vode određenu vrstu debate sa edukatorima putem kojih su istakli svoja stanovišta o aktuelnim društveno-političkim događajima.

PROJEKAT „ZDRAVA SREDINA, DRUŠTVO I JA“

Tokom novembra i decembra 2019. Centar za društvena istraživanja je sa učenicima deset beogradskih srednjih škola realizovao edukativni i interaktivni program, koji je za cilj imao da ukaže na značaj zaštite životne sredine, uz poseban osvrt na evropske ekološke politike i njihov uticaj na društvo i pojedinca. Takođe, učenicima su predočene i domaće ekološke politike i napredak u okviru pristupnog Poglavlja 27 sa Evropskom unijom.

PROJEKAT „AKTIVIRAJ SE I TI“

Članovi Centra za društvena istraživanja (CDI) su tokom januara i februara 2020. godine održali deset treninga članovima učeničkih i studentskih parlamenata, i različitim omladinskim i studentskim organizacijama na području Beograda. Treninzi su obuhvatali osposobljavanje učesnika da ovladaju i unaprede zagovaračke sposobnosti koje im mogu biti značajne u daljem aktivizmu i participaciji. Projekat je uspešno realizovan uz pomoć Sekretarijata za sport i omladinu.