REPUBLIKA U POKRETU ZALAŽE SE ZA USLOVLJAVANJE SOLIDARNOG PRIHODA

Šef poslaničke grupe vladajuće partije Republika u pokretu(LREM), Kristof Kastane, zalaže se za uslovljavanje solidarnog prihoda za rad sa minimum aktivnosti. Solidarni prihod za rad je socijalni program koji pruža nezaposlenima, ili nedovoljno zaposlenima, kako bi im omogućio da pronađu zaposlenje i nadomestio niske plate. Kastane je istakao da “pomoći nekome, raditi s njim ka snalaženju, uvek je bolje od alokacije”. Predsednik Makron je predložio, ukoliko bude ponovo izabran, reformu ovog programa “uz obavezu posvećivanja 15 do 20 sati nedeljno” jednoj aktivnosti koja omogućava prelazak u profesionalno zaposlenje kao “ravnotežu između prava i obaveza”. Kastane je dodao da je “pravi izazov dati sredstva za emancipaciju, formaciju i delovanje”, a ne “ izvršiti preraspodelu i ostaviti stvar na tome”. “Ne verujem da ljudi koji su korisnici ovog prihoda samo žele preraspodelu, mislim da žele da se integrišu i da počnu da rade”, dodao je Kastane i takođe istakao da se “ne radi o uvođenju obaveznog rada od 15 sati za sve” i da će “individualne situacije morati da budu uzete u obzir” i kao primer navodi razliku između samohrane majke sa dvoje dece i osoba bez dece. Ideja nije sankcionisanje ili kažnjavanje već oživljavanje integracije.

Autor: Miloš Bokun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *