ŽADO, RUSEL I IDALGO PREZENTOVALI SVOJE EKONOMSKE PROGRAME

Pred Pokretom preduzeća Francuske u Parizu svoje ekonomske ideje izneli su predsednički kandidati Žado, Rusel i Idalgo. Žado je istakao da se ekološka tranzicija mora sprovesti i u privredi, dok Rusel problem vidi u sistem koji je neodrživ. S druge strane Idalgo insistira na ravnoteži ekologije i ekonomije.

Kandidat ekološke stranke Janik Žado u svom uvodnom izlaganju ispružio je ruku vlasnicima preduzeća: “Mnoge poteškoće sa kojima se suočavamo danas potiču iz nemarnosti prema klimatskim promenama. Ukoliko imamo kolektivno odgovornost sa vama, to je da zajedno vodimo borbu protiv velikog klimatskog izazova”. Žado je posebno naglasio stvaranje jednog “patriotskog ekološkog saveza”. “Ako zajedno ne dođemo do njega, nećemo doći nikako. Ekološka tranzicija će se sprovesti sa preduzećima ili se neće sprovesti uopšte. Ekološka tranzicija će se sprovesti sa poljoprivrednicima ili se neće sprovesti uopšte. Ekološka tranzicija će se sprovesti će se sprovesti sa zaposlenima ili se neće sprovesti.“ dodao je. Evroposlanik je predložio pakt kompetntosti „u vezi sa odgovornošću prema ekologiju, društvu i tehnološkim inovacijama“ kao i godišnje investicije od 10 milijardi za renoviranja zgrada. Žaljeći što “Evropa nema industrijsku politiku“, Žado želi da pokrene, ukoliko bude izabran, jednog akta„Kupujmo Evropsko“ kako bi se “uspostavila jedna opširna industrijska politika“ na kontinentu.

“Suočeni smo sa klimatskim izazovom“ rekao je Rusel i podsetio vlasnike preduzeća o “nužnosti reindustrijalizacije, investicija u nove tehnologije i stručnog usavršavanja i  povećanju plata“. Dotakao se i sporazuma o slobodnoj trgovini za koje kaže da su “uspostavili neograničenu konkurenciju između država različitih karakteristika i stepena razvoja. To je utrkivanje za najmanji standarda plata i socijalnih doprinosa. Uvek ćemo izgubiti u toj igri“. Vraćajući se svom programu komunistički kandidat izražava želju za preuređivanjem sporazum o slobodnoj trgovini i sporazuma o pitanjima EU“ verujći da je Pakt o stabilnosti umro za vreme pandemije Kovida-19. Rusel se zalaže za uvođenje ugljeničnog poreza na granicama EU, za novu organizaciju svetske trgovine ili nadalje za uspostavljanje jednog stuba javnog bankarstva. Sa ovom organizacijom bankarstva on naročito žei da omogući subvencije putem zajmova za kompanije koje se zalažu za relokaciju i za stručno usavršavanje. “Davali bismo im zajmove sa negativnom kamatnom stopom; kada pozajme 100 dobiće 80 nazad“ , objašnjava Rusel.

Kandidatknja Socijalističke partije (Parti socialiste) i trenutna gradonačelnica Pariza An Idalgo ističe da je njen program “ravnoteža između ekonomije i ekologije”, promovišući takođe dijalog između preduzeća i države. Socijalistička kandidatkinja se zalagala za predloge “koji stvaraju vrednost” radije nego “stare recepte da moramo povećati porez”. Da bi postigla ovo Idalgo je razvila svoje “četiri inustrijske odiseje” ka kojima će biti usmerene javne investicije: “odiseja ekološke tranzicije”, “odiseja u oblasti zdravstva”, “odiseja u oblasti transporta” i “odiseja u oblasti digitalnih tehnologija”. Takođe, se osvrnula na revalorizaciju rada. Predložila je povećanje minimalne plate za 15% po svom dolasku u Jelisejsku palatu pre nego što započne pregovore unutar sektora radi povećanja plata.

Autor: Miloš Bokun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *