ZDRAVA SREDINA, DRUŠTVO I JA

Tokom novembra i decembra 2019. godine Centar za društvena istraživanja je sa učenicima deset beogradskih srednjih škola realizovao edukativni i interaktivni program koji je za cilj imao da ukaže na značaj zaštite životne sredine, uz poseban osvrt na evropske ekološke politike i njihov uticaj na društvo i pojedinca. Takođe, učenicima su predočene i domaće ekološke politike i napredak u okviru pristupnog Poglavlja 27 sa Evropskom unijom. Edukatori su posebnu pažnju posvetili predočavanju značaja održivog razvoja. Zahvaljujući ovoj vrsti projekta mladi ljudi su shvatili koliki je važno odgovorno ponašanje prema prirodi i prirodnim resursima, kao i na koji način da pravilno recikliraju i koriste alternativne vidove energije. Najzainteresovanijim učenicima je po završetku programa omogućeno gostovanje na Fakultetu političkih nauka gde su od eminentnih stručnjaka iz ove oblasti dodatno mogli da prošire i upotpune svoja znanja iz oblasti ekologije.