ZEMUR ŽELI DA OMOGUĆI ŽENAMA DA RADE SLOBODNO I DA BUDE MAJKE

Predsednički kandidat Erik Zemur istakao je da se zalaže da žene same treba same da odluče kako će da žive, a da on želi da im omogući da pomire “rad i majčinstvo”. “Ne razumem zašto bi te dve stvari bile nespojive”, zapaža Zemur. Iz tog razloga obećava dodatnih 60 000 jasličkih mesta, a kao još jednu meru demografske politike najavljuje pomoć ženama koje se ostvare kao majke u ruralnim sredinama od 10 000 evra. Ukazuje da su ruralne područija prazna. “Svako nasilje je nedopustivo i mora biti kažnjeno, posebno ono koje muškarci čine prema ženama”, zaključuje Zemur.

Autor: Nikola Perišić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *